Gabinet Rehabilitacji Aktywnej

Gabinet prowadzi Katarzyna Korban - Wicher od roku 2005. Wieloletnia praca z Pacjentami i obserwacja skuteczności różnych metod rehabilitacji potwierdziły, iż najszybszą drogą do odzyskania zdrowia jest indywidualna terapia wspomagana zabiegami fizykalnymi.

Gabinet zapewnia każdemu Pacjentowi kompleksową rehabilitację dostosowaną do zdiagnozowanego problemu zdrowotnego. Poszukiwanie rozwiązań najszybszego powrotu do pełnej sprawności fizycznej jest podstawowym celem prowadzonej rehabilitacji. W procesie rehabilitacji wykorzystywane są najnowsze metody fizjoterapeutyczne, których ukończenie przez terapeutów potwierdzone jest wieloma certyfikatami. Współpraca z lekarzami oraz ośrodkami diagnostycznymi na terenie Polski powoduje, iż Pacjent nie pozostaje sam ze swoim problemem, ale wskazywane są dodatkowe, konieczne działania w procesie leczniczym.