Elektroterapia

Elektroterapia

elektroterapia_1170x448

Gabinet Rehabilitacji Aktywnej wykonuje zabiegi z zakresu elektroterapii, w tym:

 1. Elektroterapia prądami interferencyjnymi

Prądy inferencyjne działają głównie na głębiej położone tkanki, wykazując różny wpływ biologiczny w zależności od zakresu częstotliwości podstawowej. Obserwujemy stymulację mięśni, poprawę krążenia lokalnego, przyspieszenie resorpcji, łagodzenie bólu i relaksację mięśni, normalizację aktywności układu wegetatywnego.

Leczenie

 • zespoły bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów kręgosłupa,
 • dyskopatie,
 • choroby zwyrodnieniowe stawów,
 • bóle stawów w przebiegu RZS i ZZSK,
 • nerwobóle i zespoły uciskowe,
 • zapalenia okołostawowe,
 • zespoły naczyniowe,
 • stany po urazach narządu ruchu,
 • zespoły przebiegające ze wzmożonym napięciem mięśniowym,
 • zaburzenia wegetatywne,
 • obrzęki, wynaczynienia podskórne i śródmięśniowe.
 1. Elektrostymulacja metodą Kotz’a (tzw. rosyjska stymulacja).

Prądy Kotz’a mają wpływ na skurcz mięśni szkieletowych, w związku z czym mają zastosowanie:

 • przy leczeniu zaniku mięśni z unieruchomienia,
 • treningu mięśniowym,
 • przy leczeniu porażenia obwodowego mniejszego stopnia.
 1. Stymulacja metodą TENS.

Prąd impulsowy TENS ma wpływ na stymulację włókien nerwowych z różnym skutkiem, w zależności od zakresu częstotliwości, szerokości impulsu i rodzaju modulacji. Obserwujemy: hamowanie przewodzenia bólu, stymulację syntezy endorfin, torowanie włókien aferentnych, stymulację w elektroakupunkturze, stymulację jednostek neuromotorycznych, hamowanie przewodzenia bólu w długotrwałej stymulacji, silny wpływ przeciwbólowy.

Leczenie

 • dyskopatie,
 • choroby zwyrodnieniowe stawów,
 • bóle stawów i zespoły bólowe w przebiegu RZS i ZZSK,
 • nerwobóle i zespoły uciskowe,
 • zapalenia okołostawowe,
 • półpasiec,
 • ból pooperacyjny,
 • inne zespoły bólowe oprócz bólu pochodzenia nowotworowego,
 • częściowe uszkodzenie włókien nerwowych aferentnych (torowanie),
 • zaniki mięśni z unieruchomienia oraz z częściowego odnerwienia.
 1. Jonoforeza i galwanizacja prądem stałym i stałym przerywanym.

Prąd galwaniczny ma wpływ biologiczny na:

 • rozszerzenie naczyń obwodowych,
 • ruch jonów w tkankach.

Leczenie

 • podawanie leku (jonoforeza),
 • zaburzenia krążenia,
 • diagnostyka wewnętrznych ognisk zapalnych (galwanopalpacja).
 1. Elektrostymulacja impulsami trójkątnymi lub prostokątnymi.

Impulsy prostokątne wpływają na stymulację mięśni i nerwów, w związku z czym mają zastosowanie przy: elektrostymulacji nerwów oraz elektrostymulacji mięśni szkieletowych zdrowych lub nieznacznie odnerwionych.
Impulsy trójkątne wpływają również na stymulację mięśni i nerwów, z tym że mają zastosowanie przy: elektrostymulacji mięśniówki gładkiej np. elektrostymulacja w przypadku atonii pooperacyjnej pęcherza moczowego i jelit, leczeniu zaparć spastycznych i atonicznych oraz elektrostymulacji mięśni szkieletowych odnerwionych.

 1. Elektroterapia prądem wg Träberta (Ultra Reiz).

Prąd Ultra Reiz wpływa na:

 • zmniejszenie napięcia mięśni,
 • łagodzenie bólu,
 • poprawę krążenia obwodowego.

Leczenie

 • choroby zwyrodnieniowe stawów,
 • nerwobóle,
 • zaburzenia krążenia obwodowego,
 • zespoły bólowe kręgosłupa,
 • zespoły korzeniowe (rwa kulszowa).
 1. Stymulacja prądami diadynamicznymi wg Bernarda (prądy MF, DF, CP, CP-ISO, LP).

Prąd diadynamiczny ma wpływ na:

 • łagodzenie bólu,
 • poprawę krążenia obwodowego,
 • normalizacja aktywności układu wegetatywnego,
 • relaksację mięśni,
 • przyspieszenie resorbcji.

Leczenie

 • zespoły bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów kręgosłupa,
 • dyskopatie,
 • choroby zwyrodnieniowe stawów,
 • nerwobóle i zespoły uciskowe,
 • zapalenia okołostawowe,
 • zespoły naczyniowe,
 • stany po urazach narządu ruchu,
 • zespoły przebiegające z wzmożonym napięciem mięśniowym,
 • zaburzenia wegetatywne,
 • odmroziny,
 • obrzęki, wynaczynienia podskórne i śródmięśniowe,
 • odma, rozedma podskórna.
 1. Tonoliza.

Tonoliza ma wpływ na:

 • przywracanie równowagi fizjologicznej mięśni,
 • włączenie układu narządu hamującego odruch na rozciąganie przez pobudzanie narządu Golgiego,
 • uczynnianie nowych połączeń synaptycznych.

Leczenie

 • stymulacja mięśni porażonych spastycznie przy uszkodzeniu Ośrodkowego Układu Nerwowego.
 1. Jakościowa i ilościowa elektrodiagnostyka układu nerwowo- mięśniowego.

Zabiegi z zakresu elektroterapii stosowane są najczęściej w następujących przypadkach:

 • arterioslerosis,
 • bolesne menstruacje,
 • bóle fantomowe,
 • bóle kręgosłupa,
 • bóle pooperacyjne,
 • bóle trzewne towarzyszące zapaleniu jajników,
 • chondromolacja rzepki,
 • choroba Burgera,
 • choroba Osgood- Schlatter’a,
 • choroba Reynauda,
 • choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa,
 • choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego,
 • chromanie przestankowe,
 • dystrofia pourazowa,
 • epikondylitis,
 • hypertonia,
 • ischialgis,
 • kręcz szyi,
 • krwiak,
 • lumbalgia,
 • migreny,
 • naderwanie mięśnia,
 • nerwoból nerwu trójdzielnego,
 • nerwoból nerwu potylicznego,
 • nietrzymanie moczu,
 • neuralgia,
 • obrzęk świerzy,
 • osłabienie mięśni brzucha,
 • pęcherz atoniczny,
 • porażenie nerwu twarzowego,
 • porażenie obwodowe,
 • porażenie spastyczne,
 • półpasiec,
 • przykurcz Dupuytrena,
 • przykurcz po unieruchomieniu,
 • reedukacja mięśni,
 • reumatoidalne zapalenie stawów,
 • skolioza,
 • skręcenie stawu skokowego,
 • stany pourazowe z obrzękiem lub krwiakiem,
 • stan po zerwaniu ścięgna Achillesa,
 • stymulacja krążenia,
 • tendosynovitis,
 • trening mięśni,
 • zapalenie pochewki ścięgien prostowników,
 • zapalenie stawu barkowego,
 • zapalenie ścięgien,
 • zerwanie mięśnia,
 • zespoły korzonkowe,
 • zespół Sudecka,
 • ZZSK.

img_0311