Mobilizacje mięśniowo – powięziowe

Mobilizacje
mięśniowo - powięziowe

terapia_miesniowo_powieziowa_1170x448

 Mobilizacje mięśniowo- powięziowe – współczesne metody diagnozowania i leczenia zaburzeń tkanek miękkich.

Jest to zbiór metod, w których wykorzystuje się techniki energizacji mięśni, rozluźnianie mięśniowo- powięziowe, techniki aktywnego rozluźniania, terapię punktów spustowych, oraz ocenia się zaburzenia dysbalansu mięśniowo – powięziowego pacjenta, w celu likwidowania zaburzeń w obrębie tkanek miękkich i przywrócenia równowagi mięśniowo- powięziowej ciała.

Techniki Energizacji Mięśni (Muscle Energy Technique- MET)

Techniki MET można stosować w hipertonii mięśniowej, przykurczach pochodzenia mięśniowego oraz łącznotkankowego, spastyce, osłabieniu fizjologicznym mięśni, w przypadku wystąpienia obrzęku miejscowego, zastoju żylnego, ograniczenia ruchomości stawów wynikających z dysfunkcji tkanek miękkich.
MET mogą być stosowane zarówno u bardzo chorych pacjentów z ostrymi stanami bólowymi, jak również u osób chorujących przewlekle, np. w chorobach reumatycznych czy osteoporozie.

Rodzaje Technik Energizacji Mięśni

  • Poizometryczna relaksacja: relaksacja mięśni hipertonicznych, mobilizacja stawów, przygotowanie do manipulacji
  • Postfacilitation strech method wg. Jandy: likwidacja przykurczy łącznotkankowych, stany przewlekłe
  • Hamowanie zwrotne (reciprocal inhibition): ostre stany, tam gdzie nie można napiąć mięśni agonistycznych, relaksacja hipertonicznego lub przykurczonego antagonisty, mobilizacja stawów, przygotowanie do manipulacji
  • Izolityczny skurcz ekscentryczny: rozciąganie przykurczy mięśniowych i łącznotkankowych
  • Skurcz izokinetyczny (kombinacja skurczu izotonicznego i izometrycznego): tonizacja osłabionego mięśnia, odbudowa siły wszystkich mięsni zaangażowanych w danym ruchu

Rozluźnianie mięśniowo- powięziowe

Techniki mięśniowo- powięziowe wykorzystują fenomen rozluźniania powięzi (release phenomena) i przekraczania bariery tkankowej, usuwając wzmożone napięcie dążą do prawidłowego, pełnego zakresu ruchomości. Taki sposób pracy z pacjentem jest bardzo efektywny zarówno jako forma diagnozy, jak i terapii i jest bardzo dobrze tolerowany przez pacjenta. Wykorzystując feedback z pacjentem terapeuta może znaleźć i efektywnie leczyć wzmożone napięcie i ograniczenie tkankowe, którego nie da się leczyć w inny sposób. Techniki mięśniowo- powięziowego rozluźniania są bezpieczne i nie doprowadzają do nadmiernego rozciągnięcia mięśni. Terapia może być zastosowana jako krótko  i długoterminowa oraz w strych, jak i przewlekłych stanach zapalnych.

Terapia punktów spustowych