Gabinet

Gabinet Rehabilitacji Aktywnej prowadzi Katarzyna Korban – Wicher od roku 2005. Wieloletnia praca z Pacjentami i obserwacja skuteczności różnych metod rehabilitacji potwierdziły, iż najszybszą drogą do odzyskania zdrowia jest indywidualna terapia wspomagana zabiegami fizykalnymi.

Gabinet Rehabilitacji Aktywnej zapewnia każdemu Pacjentowi kompleksową rehabilitację dostosowaną do zdiagnozowanego problemu zdrowotnego. Poszukiwanie rozwiązań najszybszego powrotu do pełnej sprawności fizycznej jest podstawowym celem prowadzonej rehabilitacji. W procesie rehabilitacji wykorzystywane są najnowsze metody fizjoterapeutyczne, których ukończenie przez terapeutów potwierdzone jest wieloma certyfikatami. Współpraca z lekarzami oraz ośrodkami diagnostycznymi na terenie Polski powoduje, iż Pacjent nie pozostaje sam ze swoim problemem, ale wskazywane są dodatkowe, konieczne działania w procesie leczniczym.

Gabinet Rehabilitacji Aktywnej stale poszerza zakres usług rehabilitacyjnych, w szczególności poprzez rozbudowę działu fizykoterapii. Praca na najnowocześniejszym sprzęcie zapewnia Pacjentom komfort i pewność, iż czas spędzony na rehabilitacji jest wykorzystywany w pełnym zakresie. Wykorzystujemy w terapii:

 • Falę uderzeniową – która jest formą terapii przy pomocy oddziaływania silnej fali ultradźwiękowej o działaniu przeciwbólowym, regeneracyjnym (zwiększa ukrwienie tkanek, przyspiesza produkcję kolagenu) i defragmentacyjnym (rozbija patologiczne zwapnienia i zwłóknienia), przez co znajduje zastosowanie w rehabilitacji, medycynie sportowej i ortopedii.
 • PST – Terapia Sygnałem Pulsacyjnym- jest formą terapii przy pomocy pola elektromagnetycznego, które stanowi rozszerzenie i rozsądne uzupełnienie tradycyjnych metod leczenia w szerokim obszarze schorzeń układu mięśniowo- szkieletowego, zarówno o etiologii zwyrodnieniowej, jak i urazowej.
 • Oscylację (Deep oscylation) – nieinwazyjna, bezbolesna i jednocześnie bardzo skuteczna forma terapii dedykowana szczególnie pacjentom po ciężkich i rozległych urazach (stłuczenie, skręcenie, zwichnięcia), we wczesnej fazie pooperacyjnej, nawet w 2-3 dobie po zabiegu (redukcja obrzęku, polepszenie trofiki tkanki) i w przypadku trudno gojących się ran. Główną zaletą zabiegu jest możliwość stymulacji we wszystkich tych przypadkach, gdzie przeciwwskazana jest mechaniczna stymulacja.

Gabinet Rehabilitacji Aktywnej w poszukiwaniu różnych „narzędzi” do rozwiązywania problemów funkcjonalnych Pacjentów, stawia na wprowadzanie nowych metod rehabilitacji, odpowiadając na ich potrzeby. Stąd zajmujemy się dość wąską dziedziną:

 • rehabilitacji stomatologicznej – która zajmuje się leczeniem zaburzeń i patologii stawu skroniowo –  żuchwowego, w celu zmniejszenia napięcia mięśni zwierających staw i poprawy ich elastyczności,
 • rehabilitacji w nietrzymaniu moczu i stolca.

Gabinet Rehabilitacji Aktywnej prowadzi pełną dokumentację terapii, która pozwala na ocenę postępów w usprawnianiu. Informowanie Pacjenta o podejmowanych działaniach rehabilitacyjnych ma na celu zapewnienie aktywnego udziału i zaangażowania w terapię.

Gabinet Rehabilitacji Aktywnej oferuje:

 • profilaktykę i leczenie bólów kręgosłupa (np. stany po dyscektomii odcinka lędźwiowego, dyskopatie, rwy kulszowe, bóle korzeniowe, kręgozmyki, niestabilności),
 • rehabilitację w schorzeniach neurologicznych (np. urazy rdzenia kręgowego, udary, SM, choroba Parkinsona),
 • rehabilitację w schorzeniach narządu ruchu (np. zmiany zwyrodnieniowe, przeciążeniowe),
 • rehabilitację po urazach sportowych (np. naderwania, naciągnięcia mięśni i torebek stawowych, łokieć tenisisty, golfisty, niestabilność barku),
 • rehabilitację pooperacyjną (np. rekonstrukcje ACL, PCL, zerwania Achillesa, endoprotezy stawów biodrowych i kolanowych, artroskopowe rekonstrukcje stawów barkowych, złamania kończyn),
 • terapię manualną metodami Kaltenborna – Evjetha,
 • terapię metodą PNF,
 • terapię metodą G.D.S. (łańcuchy mięśniowe),
 • terapię na tkankach miękkich technikami powięziowymi (terapia punktów spustowych),
 • terapię stawów skroniowo – żuchowych,
 • terapię w nietrzymaniu moczu i stolca,
 • szkolenia Nordic Walking.