Pole magnetyczne PST

Pole magnetyczne
PST

pole_magnetyczne_pst_1170x448

Zasady działania PST

W zdrowym stawie ruch zawsze generuje delikatne przepływy elektryczne, odpowiedzialne za za funkcjonowanie komórek chrzęstnych i tworzenie nowej tkanki kostnej. W przypadku urazu lub artrozy następuje zakłócenie tego przepływu, a co za tym idzie zakłócenie procesu regeneracji chrząstki stawowej. W takim przypadku można zastosować technologię PST, której istotą jest pobudzanie sygnałami, przesyłanymi przez pole elektromagnetyczne, naturalnych zdolności regeneracyjnych chrząstki i tkanki łącznej, utraconych lub zaburzonych w następstwie zmian chorobowych lub pourazowych.

PST wymusza migrację dodatnich jonów wodorowych do naładowanej ujemnie macierzy pozakomórkowej, co jest naturalnym zjawiskiem fizjologicznym w zdrowym stawie. Zjawisko to jest zaburzone nie tylko u pacjentów z zapaleniem stawów, ścięgien czy uszkodzeniami powypadkowymi, lecz prawie we wszystkich schorzeniach ortopedycznych. Migracja protonów odpowiada procesowi fizjologicznemu, zachodzącemu przy czynnościowym obciążaniu stawu, które ze względu na bólowe ograniczenie ruchu i uszkodzenia strukturalne nie jest w ogóle możliwe, bądź jest ograniczone. PST odpowiada w ten sposób obciążeniu czynnościowemu i wytwarza fizjologiczny bodziec wzrostowy dla chondrocytów – podstawowych komórek tkanki chrzęstnej, doprowadzając do jej regeneracji. Regeneracja ta osiąga swoje najwyższe nasilenie w ok. 6 tygodni po zakończeniu terapii.

Najczęstsze wskazania lecznicze

   1. Schorzenia zwyrodnieniowe
    • artroza dużych i małych stawów,
    • tendopatie / entezopatie (dolegliwości bólowe ścięgien, przyczepów ścięgnistych np. łokieć tenisisty),
    • dyskopatie,
    • chondromalacje.
   2. Uszkodzenia narządów ruchu w następstwie przebytych urazów (w tym sportowych):
    • uszkodzenia więzadeł,
    • uszkodzenia stawów skokowego, kolanowego, barku,
    • uszkodzenia łękotek stawowych (stawu kolanowego),
    • uszkodzenia chrzęstno – kostne,
    • złamania,
    • zaburzenia gojenia złamań,
    • pseudoartroza (staw rzekomy).
   3. Rehabilitacja pooperacyjna
    • PST pozytywnie wpływa na przebieg leczenia oraz znacznie skraca okres rekonwalescencji.
   4. Artropatie na podłożu zapalnym
    • PST nie leczy choroby podstawowej. Wskazaniem są ból i ograniczenia ruchowe w schorzeniach stawów o podłożu reumatoidalnym (ZZSK, przewlekłe zapalenia wielostawowe) i metabolicznym (dna moczanowa).
   5. Deformacje aparatu ruchowego (dotyczy bólu i ograniczenia funkcjonalnego)
    • stóp (paluch koąlawy, stopa płaska, stopa szpotawa).
   6. Chondromatoza błony maziowej
   7. Osteochondrozy – jałowe martwice kości
    • choroba Perthesa (martwica młodzieńcza głowy kości udowej),
    • oddzielająca martwica chrzęstno – kostna.

Przeciwwskazania

Obecność w tkankach endoprotez, śrub i płyt do osteosyntezy nie jest przeciwskazaniem do terapii PST.
Współczesna medycyna stosuje implantowane protezy, śruby lub płytki do łączenia kości, które nie wywołując zakłóceń w terapii.